Losowa sprawność: Wyga Obozowy *** [Znajdź inną]
Uczestniczył/a w zwiadzie kwatermistrzowskim obozu drużyny. Kierował/a rozstawieniem obozu, właściwie dobierając miejsca na namioty mieszkalne, kuchnie i sanitariaty. Zapoznał/a się z możliwościami zastosowania różnego rodzaju drewna do budowy urządzeń obozowych. Budował/a urządzenia obozowe ogólnego użytkowania, np. kuchnię, pomosty, stołówkę. Brał/a udział w kwaterce obozowej.

Copyright © 2013 - 2019 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta