Losowa sprawność: Olimpijczyk *** [Znajdź inną]
Uprawia wybraną dyscyplinę sportu pod fachowym kierunkiem. Uczestniczył/a w olimpiadzie sportowej (np. szkolnej, obozowej, międzyszkolnej), poprawiając swoje wyniki. Spopularyzował/a ideę olimpijską w swoim środowisku: w szkole, w drużynie (szczepie). Reprezentował/a szkołę na zawodach sportowych, starając się przyczynić do sukcesów drużyny.

Copyright © 2013 - 2017 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta