Losowa sprawność: Makler *** [Znajdź inną]
Wie, co oznaczają pojęcia: akcja, dywidenda, obligacja, rodzaje obligacji i które są notowane na giełdzie. Wie, co to jest system WERSET. Zna podstawowe indeksy na giełdzie warszawskiej, ich specyfikę i potrafi podać nazwy pięciu kolejnych spółek z największym udziałem w dwóch podstawowych indeksach (WIG 20, TECHWIG). Potrafi krótko przedstawić rodzaje portfeli inwestycyjnych zarządzania aktywami, ich budowę oraz stopy zwrotu od początku roku podane przez trzy najlepsze w tej dziedzinie domy maklerskie. Przez miesiąc śledziła/ił notowania na giełdzie wybranej spółki, oceniła/ił szanse opłacalności inwestycji w jej akcje i przedstawiła/ił je na zbiórce drużyny. Przeprowadziła/ił w drużynie grę „Giełda”.

Copyright © 2013 - 2018 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta