Losowa sprawność: Artysta - Artystka (M) [Znajdź inną]
Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski. Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim. Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej. Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.

Copyright © 2013 - 2018 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta