Losowa sprawność: Etnograf - Etnografka *** [Znajdź inną]
Poznała/ał gwarę regionu, w którym mieszka lub język mniejszości, zamieszkującej na tym terenie i inne charakterystyczne elementy kultury regionu. Przedstawiła/ił swoje zbiory opowieści i pieśni ludowych oraz publikacji o działalności twórców ludowych, zespołów folklorystycznych. Na wycieczce drużyny pełniła/ił rolę przewodnika po obiektach kultury ludowej. Zaznaczyła/ył na mapie Polski regiony etnograficzne oraz scharakteryzowała/ał je.

Copyright © 2013 - 2018 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta