Losowa sprawność: Znawca Skautingu - Znawczyni Skautingu *** [Znajdź inną]
Zna historię skautingu – wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy. Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS). Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową – zna jej historię i obecną działalność, przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji. Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.

Copyright © 2013 - 2018 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta