Losowa sprawność: Finansista *** [Znajdź inną]
Opracował/a plan finansowy drużyny na rok harcerski i przedstawił/a swoją koncepcję radzie drużyny. Przygotował/a i zrealizował/a projekt mający na celu zachęcenie do oszczędzania. Zarządzał/a finansami biwaku drużyny: - przygotował/a preliminarz - właściwie rozliczył/a wydatki. Przedstawił/a młodszym sposoby oszczędzania i gospodarowania własnymi środkami finansowymi.

Copyright © 2013 - 2019 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta