Losowa sprawność: Muzyk - Muzyczka *** [Znajdź inną]
Zagrał kilka melodii na wybranym instrumencie. Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory. Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery. Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.

Copyright © 2013 - 2018 Przemysław Gędźba & Dariusz Miękina
Uzupełnianie bazy sprawności: Bartosz Bojarski, Przemysław Gędźba, Kasia Kania, Kasia Kuźniarowska, Kasia Pucułek
Strona powstała podczas kursu zastępowych Impossible 2014, Hufiec Kraków Nowa Huta